Strona główna
Technologia
Projektowanie
Cięcie laserem blach 2D
Cięcie laserem rur i profili 3D
Frezowanie
Toczenie
Spawanie
Spawanie laserowe blach, rur ii profili w 3D
Gięcie

Spawanie w firmie Retech

Alpha LASER -precyzyjne spawanie elementów o grubości 0.3 mm Umożliwia spawanie doczołowe elemntów blach i rur.

 

zdjecie2_400  dsc09315_400  dsc09316_400  

Firma nasza specjalizuje się w spawanie metodą TIG. Jest to metoda pozwalająca na uzyskiwanie najwyższej jakości spoin w stalach niestopowych i niskostopowych, stalach nierdzewnych i innych stalach wysokostopowych. W metodzie TIG łuk jarzy się pomiędzy materiałem rodzimym a nietopliwą elektrodą wolframową. Ta metoda wykorzystywana jest do spawania zarówno z podawanym ręcznie materiałem dodatkowym jak i bez niego. Przestrzeń łukowa i spawany materiał są osłaniane gazem obojętnym dobranym odpowiednio do rodzaju spawanego metalu w naszym przypadku ARGONEM. W chwili obecnej spawamy na ponad 10 stanowiskach stal nierdzewną a nasi spawacze posiadają uprawnienia i stosowne certyfikaty wg.

PN-EN287-1 do spawania Metodą TIG w pozycji podolnej blach po grubości do 6mm i rur o maksymalnej średnicy 150 mm stali austenitycznych nierdzewnych, oraz stali niklowych o zawartości 3,0<10,0 z dodatkiem spoiwa.

 

spaw1_01

 

Firma posiada także dwa zrobotyzowane stanowiska spawalnicze najnowszej generacji „TAWERS" - TIG do spawania prądem stałym (DC) firmy PANASONIC

- Pierwsze stanowisko z ramieniem TAWERS 1600 TIG ze stołami obrotowymi o udźwigu detalu z oprzyrządowaniem do 200kg

- Drugie stanowisko z ramieniem TAWERS 1800 TIG ze stołami obrotowymi o udźwigu detalu z oprzyrządowaniem do 500kg

Oba roboty posiadają po 6 osi , a ich powtarzalność wynosi +/- 0,1 mm lub mniej. Cechą odróżniającą sterowanie robota TAWERS od innych robotów jest zintegrowanie sterownika robota ze źródłem prądu. Sterownik umożliwia pełną kontrolę nad procesem spawania co powoduje osiągnięcie bardzo dobrej jakości wykonanych spoin.

 

spaw2_01
 
 
spaw3_01

 

 

 
RETECH sp. z o.o.
ul. Wojska Polskiego 6a, tel.: +48 (17) 788 11 20, fax: +48 (17) 788 64 11