Strona główna
O nas
Aktualności
Certyfikaty
Polityka ZSZ
Historia firmy
Zarząd
RODO

Historia

  • Retech Sp. z o.o. powstała 10.07.2000 r. na mocy aktu notarialnego. Postanowieniem Sądu Rejonowego w Rzeszowie, Wydział gospodarczy Spółka została wpisana do Rejestru Handlowego pod numerem 2235.
  • OD dnia 01.08.2000r. prowadziła działalność w pomieszczeniach Inkubatora Przedsiębiorczości IN-MARR w Mielcu.
  • Od 30.01.2002 r. Spółka figuruje w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS 0000086098.
  • Znaczące dla Spółki było uzyskanie z dniem 16.05.2002 r. zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej „EUROPARK” Mielec. Dzięki temu Spółka może korzystać z ulgi w podatku dochodowym od osób prawnych.
  • Od 2002 roku Spółka korzysta z programów pomocowych Unii Europejskiej: Phare 2000 – zakup maszyn, Phare 2002 wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania klasy ERP-CDNXL oraz zakup nowoczesnego sprzętu komputerowego, Phare 2003 stworzenie aplikacji informatycznej wspomagającej realizację zamówień i gospodarkę magazynową, SPO WKP 2.3 zakup wycinarki laserowej CNC, obecnie SPO WKP 2.2.1.
  • W 2004 r. Firma wprowadziła system zarządzania jakością i uzyskała certyfikat ISO.
  • w 2005 roku spółka wybudowała i przeprowadziła do własnej hali produkcyjno-magazynowej z częścią socjalno-biurową o powierzchni 2300 m2.
  • Czerwiec 2007 spółka rozpoczęła rozbudowę kolejnej hali produkcyjnej.
 
RETECH sp. z o.o.
ul. Wojska Polskiego 6a, tel.: +48 (17) 788 11 20, fax: +48 (17) 788 64 11