Strona główna
Ogłoszenia zakupu
2017 BGK 322
2016
2014
2012
2011
2009
2008

 

 

 

FUNDUSZE EUROPEJSKIE – DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ GOSPODARKI

 

Mielec, 2014-02-06 

 

Szanowni Państwo!

Nasza firma zajmuje się produkcją metalowych wyrobów gotowych. Obecna produkcja przeznaczona jest głównie na rynki państw Unii Europejskiej i USA.

Nasza działalność ukierunkowana jest na produkcję wysokiej jakości wyrobów, co staramy się osiągnąć dzięki posiadaniu najnowocześniejszych technologii, nowoczesnej generacji parku masyznowego, wykwalifikowanej kadry. Kładziemy duży nacisk na innowacyjność w sferze procesu i produktu.

W związku z otrzymaniem przez naszą firmę dofinansowania na realizację projektu pt. ,,Rozwój Retech dzięki realizacji procesów biznesowych z dostawcami poprzez platformę wymiany danych’’, zwracamy się z prośbą o złożenie oferty na podany niżej zakres:

LP

NAZWA ZADANIA

ETAP 1: 01.03.2014 – 31.08.2014

1

Licencje Comarch CDN XL:

- sprzedaż – 2 szt.

- zamówienia – 2 szt.

- administrator – 4 szt.

2

Instalacja CDN XL (licencji dostarczonych w ramach 1. zadania)

ok. 15 rh

3

Komputery z oprogramowaniem – 4 szt.

Minimalne parametry na przykładzie poniższego modelu:

Procesor: Intel Core i5

Płyta główna: MSI Z77A-G43

Pamięć: Kingston HyperX 2x4GB 1600MHz - 8 GB

Pamięć model: Kingston HyperX 2x4GB 1600MHz

Dysk twardy model: Seagate 500GB SATA III, 500 GB

Karta graficzna model: Gigabyte GTX660 2048MB 192Bit PCI-E OC

4

Oprogramowanie do analiz: BI (Business Intelligence)

(kompatybilne z posiadanym systemem)

- raporty dot. wymienionych niżej procesów

5

Wdrożenie BI

(ok. 300 rh)

6

Modyfikacja obiegu dokumentów

- w celu udostępnienia dokumentów z CDN XL na platformie

(ok. 305 rh)

7

Mapowanie informacji wymienianych między Retech a 4 partnerami biznesowymi (dostawcami)

- określenie struktury i typów danych wejściowych i wyjściowych, które definiują konkretne dokumenty, generowane i odczytywane przez systemy Retech i partnerów biznesowych

- określenie, jakie dane na jednym dokumencie mają odpowiadać danym na drugim dokumencie

(ok. 415 rh)

8

Budowa platformy hot folder

Budowa platformy wymiany danych typu ,,hot folder'' pod procesy biznesowe wymienione poniżej

- budowa szkieletu (struktur) platformy www,

- personalizacja jej ustawień oraz parametrów z uwzględnieniem oczekiwań Retech i partnerów zidentyfikowanych w ramach analizy przedwdrożeniowej, w kontekście korzystania z platformy

(ok. 720 rh)

ETAP 2: 01.09.2014 – 31.01.2015

1

Stworzenie interfejsu programistycznego dla współpracującego podmiotu 1

- umożliwienie uzyskania dostępu w czasie rzeczywistym do informacji udostępnionych przez Retech na platformie

- implementacja algorytmów nowych funkcji będących odpowiedzią na potrzeby Retech i partnerów,

- stworzenie docelowej warstwy oprogramowania umożliwiającej automatyzację procesów biznesowych

- umożliwienie dodania niestandardowych opcji, dostosowanych do zindywidualizowanych wymagań poszczególnych użytkowników

(ok. 260 rh)

2

Stworzenie interfejsu programistycznego dla współpracującego podmiotu 2

- umożliwienie uzyskania dostępu w czasie rzeczywistym do informacji udostępnionych przez Retech na platformie

- implementacja algorytmów nowych funkcji będących odpowiedzią na potrzeby Retech i partnerów,

- stworzenie docelowej warstwy oprogramowania umożliwiającej automatyzację procesów biznesowych

- umożliwienie dodania niestandardowych opcji, dostosowanych do zindywidualizowanych wymagań poszczególnych użytkowników

(ok. 240 rh)

3

Stworzenie interfejsu programistycznego dla współpracującego podmiotu 3

- umożliwienie uzyskania dostępu w czasie rzeczywistym do informacji udostępnionych przez Retech na platformie

- implementacja algorytmów nowych funkcji będących odpowiedzią na potrzeby Retech i partnerów,

- stworzenie docelowej warstwy oprogramowania umożliwiającej automatyzację procesów biznesowych

- umożliwienie dodania niestandardowych opcji, dostosowanych do zindywidualizowanych wymagań poszczególnych użytkowników

(ok. 225 rh)

4

Stworzenie interfejsu programistycznego dla współpracującego podmiotu 4

- umożliwienie uzyskania dostępu w czasie rzeczywistym do informacji udostępnionych przez Retech na platformie

- implementacja algorytmów nowych funkcji będących odpowiedzią na potrzeby Retech i partnerów,

- stworzenie docelowej warstwy oprogramowania umożliwiającej automatyzację procesów biznesowych

- umożliwienie dodania niestandardowych opcji, dostosowanych do zindywidualizowanych wymagań poszczególnych użytkowników

(ok. 245 rh)

5

Testowe uruchomienie platformy

- symulowanie zdarzeń gospodarczych

- stabilność systemu (w przypadku awarii/przeciążenia)

(ok. 155 rh)

6

Audyt

- identyfikacja podatności systemu na zagrożenia

- zidentyfikowanie obszarów wymagających zabezpieczeń

- określenie możliwych konsekwencji i prawdopodobieństwa wykorzystywania wykrytych podatności systemu informatycznego

(ok. 150 rh)

7

Szkolenie specjalistyczne z obsługi platformy B2B

- 4 pracowników Retech obsługujących platformę

- 10 dni

 

Firma pracuje na systemie CDN XL (system do zarządzania przedsiębiorstwem) produkcji Comarch.

 

Procesy realizowane z dostawcami, które mają być objęte budowanym systemem:

- proces zamówienia (składanie zamówień, monitorowanie zamówień)

- proces zakupu (faktury VAT, monitorowanie rozliczeń)

Usprawnienia w procesie  zamówień i zakupów po stronie Retech dotyczyć mają:

- automatyzacji konwersji zgłoszeń zapotrzebowań w zamówienia na niezbędne do produkcji materiały,

- potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji,

- anulowanie zamówienia,

- możliwości śledzenia stopnia realizacji danego zamówienia i monitorowania czasu jego realizacji,

- faktura, wz, protokół reklamacyjny,

- automatycznej kontroli zużycia materiałów,

- możliwość mierzenia kluczowych wskaźników procesów poprzez analizy i raporty tworzone za pomocą oprogramowania BI

 

Platforma systemu B2B ma wykorzystywać mechanizm „hot-folder” do wymiany dokumentów pomiędzy Retech a partnerami biznesowymi.

Mechanizm „hot-folder” ma polegać na stworzeniu katalogu w określonej lokalizacji sieciowej, w której jeden z podsystemów podlegających integracji składował będzie dokumenty o zdefiniowanej strukturze. Folder ten ma być na bieżąco monitorowany przez drugi podsystem i w przypadku pojawienia się w nim nowego dokumentu/pliku ma zostać automatycznie zainicjonowana kolejna czynność np. import danych do systemu i ich przetworzenie w inny format.

Systemy informatyczne ERP partnerów posiadają możliwości exportu danych, dlatego też konieczne będzie stworzenie systemu pozwalającego na automatyczne monitorowanie stosownego folderu, wczytanie i transformację danych do wewnętrznego formatu danych na platformie B2B.

Informacje będące przedmiotem wymiany na platformie mają być aktualizowane w czasie rzeczywistym i dostępne na bieżąco, tak, aby użytkownicy platformy mogli korzystać z jej dostępności z dowolnego miejsca i o dowolnym czasie za pośrednictwem Internetu.

 

Oferta powinna zostać złożona na odpowiednim formularzu, zgodnie z wzorem dołączonym do zapytania ofertowego. Powinna zawierać: nazwę oferenta, datę sporządzenia, termin ważności oferty, cenę netto za wszystkie zadania, podane szczegółowe parametry dot. w/w zakresu, podpis osoby sporządzającej.

 

Termin składania ofert upływa w dniu: 20-02-2014 r.

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryterium:

 

 

 

 

 

najniższa cena

100%

 

 

           

 

Wszystkie w/w zadania są traktowane łącznie, co oznacza iż dostawca licencji, sprzętu oraz dostawca prac wdrożeniowych będzie wybrany na podstawie kryterium łącznie dla wszystkich zadań.

DODATKOWE INFORMACJE NT. OFERTY MOŻNA UZYSKAĆ POD NUMEREM TELEFONU

17 788 11 20, od poniedziałku do piątku, w godz. od 8.00 do 16.00 

 

 

Formularz ofertowy:

  [miejscowość], [data]

RETECH Sp. z o.o.

ul. Wojska Polskiego 6A, 39-300 Mielec

 

OFERTA

NAZWA OFERENTA (pieczątka):

 

TERMIN WAŻNOŚCI OFERTY: _____________

OFEROWANA CENA NETTO ZA CAŁY ZAKRES: _________________

LP

NAZWA ZADANIA

OFEROWANA CENA NETTO [PLN]

ETAP 1: 01.03.2014 – 31.08.2014

 

1

Licencje Comarch CDN XL:

- sprzedaż – 2 szt.

- zamówienia – 2 szt.

- administrator – 4 szt.

 

2

Instalacja CDN XL (licencji dostarczonych w ramach 1. zadania)

ok. 15 rh

 

3

Komputery z oprogramowaniem – 4 szt.

Parametry:

 

4

Oprogramowanie do analiz: BI (Business Intelligence)

(kompatybilne z posiadanym systemem)

- raporty dot. wymienionych niżej procesów

 

5

Wdrożenie BI

(ok. 300 rh)

 

6

Modyfikacja obiegu dokumentów

- w celu udostępnienia dokumentów z CDN XL na platformie

(ok. 305 rh)

 

7

Mapowanie informacji wymienianych między Retech a 4 partnerami biznesowymi (dostawcami)

- określenie struktury i typów danych wejściowych i wyjściowych, które definiują konkretne dokumenty, generowane i odczytywane przez systemy Retech i partnerów biznesowych

- określenie, jakie dane na jednym dokumencie mają odpowiadać danym na drugim dokumencie

(ok. 415 rh)

 

8

Budowa platformy hot folder

Budowa platformy wymiany danych typu ,,hot folder'' pod procesy biznesowe wymienione poniżej

- budowa szkieletu (struktur) platformy www,

- personalizacja jej ustawień oraz parametrów z uwzględnieniem oczekiwań Retech i partnerów zidentyfikowanych w ramach analizy przedwdrożeniowej, w kontekście korzystania z platformy

(ok. 720 rh)

 

ETAP 2: 01.09.2014 – 31.01.2015

 

1

Stworzenie interfejsu programistycznego dla współpracującego podmiotu 1

- umożliwienie uzyskania dostępu w czasie rzeczywistym do informacji udostępnionych przez Retech na platformie

- implementacja algorytmów nowych funkcji będących odpowiedzią na potrzeby Retech i partnerów,

- stworzenie docelowej warstwy oprogramowania umożliwiającej automatyzację procesów biznesowych

- umożliwienie dodania niestandardowych opcji, dostosowanych do zindywidualizowanych wymagań poszczególnych użytkowników

(ok. 260 rh)

 

2

Stworzenie interfejsu programistycznego dla współpracującego podmiotu 2

- umożliwienie uzyskania dostępu w czasie rzeczywistym do informacji udostępnionych przez Retech na platformie

- implementacja algorytmów nowych funkcji będących odpowiedzią na potrzeby Retech i partnerów,

- stworzenie docelowej warstwy oprogramowania umożliwiającej automatyzację procesów biznesowych

- umożliwienie dodania niestandardowych opcji, dostosowanych do zindywidualizowanych wymagań poszczególnych użytkowników

(ok. 240 rh)

 

3

Stworzenie interfejsu programistycznego dla współpracującego podmiotu 3

- umożliwienie uzyskania dostępu w czasie rzeczywistym do informacji udostępnionych przez Retech na platformie

- implementacja algorytmów nowych funkcji będących odpowiedzią na potrzeby Retech i partnerów,

- stworzenie docelowej warstwy oprogramowania umożliwiającej automatyzację procesów biznesowych

- umożliwienie dodania niestandardowych opcji, dostosowanych do zindywidualizowanych wymagań poszczególnych użytkowników

(ok. 225 rh)

 

4

Stworzenie interfejsu programistycznego dla współpracującego podmiotu 4

- umożliwienie uzyskania dostępu w czasie rzeczywistym do informacji udostępnionych przez Retech na platformie

- implementacja algorytmów nowych funkcji będących odpowiedzią na potrzeby Retech i partnerów,

- stworzenie docelowej warstwy oprogramowania umożliwiającej automatyzację procesów biznesowych

- umożliwienie dodania niestandardowych opcji, dostosowanych do zindywidualizowanych wymagań poszczególnych użytkowników

(ok. 245 rh)

 

5

Testowe uruchomienie platformy

- symulowanie zdarzeń gospodarczych

- stabilność systemu (w przypadku awarii/przeciążenia)

(ok. 155 rh)

 

6

Audyt

- identyfikacja podatności systemu na zagrożenia

- zidentyfikowanie obszarów wymagających zabezpieczeń

- określenie możliwych konsekwencji i prawdopodobieństwa wykorzystywania wykrytych podatności systemu informatycznego

(ok. 150 rh)

 

7

Szkolenie specjalistyczne z obsługi platformy B2B

- 4 pracowników Retech obsługujących platformę

- 10 dni

    

 Podpis

 
RETECH sp. z o.o.
ul. Wojska Polskiego 6a, tel.: +48 (17) 788 11 20, fax: +48 (17) 788 64 11