Strona główna
Certyfikaty
Polityka ZSZ

POLITYKA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA

 

Spółka Retech specjalizuje się obróbką stali nierdzewnych oraz produkcją oprzyrządowania elektrotechnicznego. Ponadto firma w najbliższym czasie  zamierza poszerzyć profil działalności,
o dodatkowe innowacyjne wyroby.

Spółka SSC zajmuje się wytwarzaniem płyt rozdzielczych oraz płyt sterujących.

 

 

Zarówno firma Retech jak i firma SSC wdrażają nowoczesne technologie oraz dążą do ciągłego doskonalenia poprzez monitorowanie działań  jakościowych, środowiskowych oraz bhp. Celem Kierownictwa i Załogi obu firm  jest spełnienie wymagań i oczekiwań klientów.

Spółki zobowiązują się do stałego zmniejszania negatywnego oddziaływania na środowisko oraz bezpieczeństwo i higienę pracy w realizowanych działaniach gospodarczych.

Pracownicy firm Retech Sp. z o. o. oraz SSC Sp. z o.o. Sp.k.  zawsze i we wszystkich warunkach postępują w sposób odpowiedzialny za jakość, środowisko oraz stan bezpieczeństwa i higieny pracy.

 

Celem załogi jest:

 

·         ciągłe zwiększenie zadowolenia klientów,

·         wprowadzanie działań zapobiegającym wypadkom, chorobom zawodowym i zdarzeniom potencjalnie wypadkowym,

·         zapobieganie zanieczyszczeniom środowiska oraz dążeniem do stałej poprawy stanu BHP.

Głównymi kierunkami realizacji powyższej strategii  są:

 

·         wprowadzanie innowacyjnych oraz doskonalenie realizowanych procesów gospodarczych w celu    spełnienia obowiązujących wymagań prawnych dotyczących ochrony środowiska i bezpieczeństwa pracy oraz  potrzeb  i oczekiwań klientów.

·         określenie i monitorowanie działań jakościowych, środowiskowych i BHP  dla procesów głównych w Retech Sp. z o.o. i SSC Sp. z o.o. Sp.k.

·         systematyczne szkolenie pracowników w zakresie metod zarządzania jakością, zarządzania środowiskowego i bhp w celu wzrostu ich kwalifikacji. Motywacja pracowników do osiągania wyznaczanych celów jest realizowana poprzez partnerski stosunek do nich kierownictwa i bezpośrednią komunikację pomiędzy kierownictwem a pracownikami na zasadzie przywództwa Zarządu Retech Sp. z o.o i SSC Sp. z o.o. Sp.k.

·         wdrożenie zasady, że wszyscy pracownicy odpowiadają za jakość  i stan środowiska,  poczynając od Zarządu,  a kończąc na wykonawcy najprostszej operacji,

·         ciągłe doskonalenie wdrożonego i utrzymywanego zintegrowanego systemu zarządzania jakością, środowiskiem i bhp.

Zarządy Spółek zapewniają, że dla realizacji polityki jakości, zarządzania środowiskowego oraz  BHP są zapewnione niezbędne zasoby. Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania została przedstawiona, jest stosowana i utrzymywana na wszystkich szczeblach organizacji oraz publicznie dostępna dla zainteresowanych stron.

14.06.2017

                                                            Prezes Zarządu Retech

 

14.06.2017 

                                                            Prezes Zarządu SSC                                                                                                                                                     

 
RETECH sp. z o.o.
ul. Wojska Polskiego 6a, tel.: +48 (17) 788 11 20, fax: +48 (17) 788 64 11